آخرین اخبار : 
  1

  شعبده بازی با پاسور

  20,000 تومان

  توضیحات محصول

  این مجموعه شامل 10 شعبده بازی با پاسور می باشد

  تمام آموزشها به صورت فایل تصویری بوده تا شما عزیزان به راحتی قادر به انجام تردستی ها باشید.

  این مجموعه شامل تردستی های زیر می باشد :

  خروج کارت از جعبه بدون لمس آن

  حدس کارت انتخابی شخص

  تشخیص کارت انتخابی شخص

  غیب کردن کارت

  ظهور کارت انتخابی

  چینش کارتهای بر خورده

  تغییر کارت در دست

  غیب و ظاهر کردن کارت

  تغییر کارت داخل لیوان

  ظهور 4 تک روی  4دسته کارت

  قسمت دوم این آموزش به صورت یک محصول جداگانه قرار گرفته است